Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hidrocacbon, nhiên liệu

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen(xúc tác HgSO4 trong môi trường axit, đun nóng) với hiệu suất phản ứng 80%. Cho toàn bộ các chất hữu cơ sau phản ứng vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa. Hòa tan toàn bộ lượng kết tủa này vào dung dịch HCl dư còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

Câu hỏi: 56150

Câu hỏi số 2:

Hỗn hợp khí X ( gồm H2 và một anken) có tỉ khối so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 13. Số anken thỏa mãn điều kiện bài toán là:

Câu hỏi: 56127

Câu hỏi số 3:

Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được 13,44 lít CO2( ở đktc) và 10,8 gam H2O. Mặt khác đung 13,2 gam chất X trong NaOH dư thu được ancol Y. Cho toàn bộ lượng Y qua CuO nung nóng được anđehit Z. Cho Z thực hiện phản ứng tráng bạc thấy giải phóng nhiều hơn 33 gam bạc. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của X là:

Câu hỏi: 56118

Câu hỏi số 4:

Cho các chất C2H2 (X); HCHO (Y) và HCOOH (Z). Chất có thể tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa là:

Câu hỏi: 54877

Câu hỏi số 5:

Cho các phương trình phản ứng sau:

 CH3 – CH =  CH2 + Cl2 → CH3 – CHCl – CH2Cl           (1)

CH3 – CH =  CH2 + HClO → CH3 – CH(OCl) – CH3     (2)

CH3 – CH = CH2 + H2O → CH3 – CH2 – CH2OH            (3)

CH3 – CH = CH2 + BrI → CH3 – CHBr – CH2I                 (4)

Phản ứng viết đúng theo quy tăc Maccopnhicop là:

Câu hỏi: 54874

Câu hỏi số 6:

Axit stearic có công thức phân tử là

Câu hỏi: 54873

Câu hỏi số 7:

Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X( chất khí ở điều kiện thường) rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau các phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Công thức phân tử cho X là:

Câu hỏi: 54565

Câu hỏi số 8:

Hiđrocacbon X có khối lượng mol bằng 100 gam. Cho X tác dụng với clo tạo ra hỗn hợp 3 dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau. Có bao nhiêu chất X thỏa mãn điều kiện trên?

Câu hỏi: 54554

Câu hỏi số 9:

Oxi hóa 4,48 lít C2H4 (ở đktc) bằng O2 (xúc tác PdCl2, CuCl2), thu được chất X đơn chức. Toàn bộ lượng chất X trên cho tác dụng với HCN (dư) thì được 7,1 gam CH3CH(CN)OH (xianohiđrin). Hiệu suất quá trình tạo CH3CH(CN)OH từ C2H4 là:

Câu hỏi: 54551

Câu hỏi số 10:

Có hai hiđrocacbon A, B đều là chất khí ở điều kiện thường, không phải là đồng phân của nhau. Khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chất đều tạo ra số mol nước gấp 3 lần số mol mỗi chất đã cháy. A và B thỏa mãn sơ đồ chuyển hóa sau:

A    X → Y → B → Cao su buna. Trong đó X, Y có cùng số lượng nguyên tử cacbon trong phân tử, Vậy Y là:

Câu hỏi: 54541

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com