Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Luyện thi vào lớp 10 môn hóa

Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa năm 2014: Kho đề thi, bài tập luyện thi môn Hóa vào lớp 10 của các trường THPT chuyên và không chuyên trên cả nước (Có đáp án). Đây là những đề thi sẽ giúp các em kiểm tra lại kiến thức và chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.

 • icon

  4 Chuyên đề

  Cơ bản và nâng cao

 • icon

  7,398 bài tập

  Hay và mới nhất theo chuyên đề

 • icon

  2,519,525 Lượt luyện

  Luyện bài tập Môn Hóa lớp 9

Tên chuyên đề Số bài tập Dạng bài tập

Các loại hợp chất vô cơ

828 bài tập
0 dạng bài

Kim loại

440 bài tập
0 dạng bài

Hidrocacbon, nhiên liệu

566 bài tập
0 dạng bài

Dẫn xuất của hidrocacbon, polime

409 bài tập
0 dạng bài
Bài tập Môn Hóa lớp 9 mới nhất

Câu 1

Cho các loại tơ sau: tơ visco, tơ nilon – 6,6; tơ nitron; tơ xenlulozơ axetat; tơ capron; tơ enang. Số tơ có thể được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Dẫn xuất của hidrocacbon, polime - Câu hỏi : 56144

Câu 2

Dùng CO dư để khử hoàn toàn m gam FexO, dẫn toàn bộ khí sinh ra qua 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M thu được 9,85 gam kết tủa. Mặt khác hòa tan m gam FexOy bằng dung dịch HCl dư rồi cô cạn thì thu được 16,25 gam muối khan, Giá trị của m là:

A. 10,8

B. 13,5

C. 11,6

D. 8

Kim loại - Câu hỏi : 56147

Câu 3

Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen(xúc tác HgSO4 trong môi trường axit, đun nóng) với hiệu suất phản ứng 80%. Cho toàn bộ các chất hữu cơ sau phản ứng vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa. Hòa tan toàn bộ lượng kết tủa này vào dung dịch HCl dư còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

A. 46,04

B. 34,56

C. 40,3

D. 57,4

Hidrocacbon, nhiên liệu - Câu hỏi : 56150

Câu 4

Cho hỗn hợp X gồm FeO, CuO, Fe2O3 có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 đun nóng, thu được dung dịch Y( không chứa muối amoni) và 5,64 gam hỗn hợp khí Z (gồm NO2 và NO) có thể tích bằng 3,136 lít (đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y rồi lấy toàn bộ kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 74,88

B. 76,8

C. 57,6

D. 96

Kim loại - Câu hỏi : 56157

Câu 5

Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):

(1)   Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt (III) sunfat.

(2)   Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch nước clo

(3)   Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt (III) clorua

(4)   Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân

(5)   Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là:

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Các loại hợp chất vô cơ - Câu hỏi : 56158

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com