Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Cho hỗn hợp X gồm FeO, CuO, Fe2O3 có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 đun nóng, thu được dung dịch Y( không chứa muối amoni) và 5,64 gam hỗn hợp khí Z (gồm NO2 và NO) có thể tích bằng 3,136 lít (đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y rồi lấy toàn bộ kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Câu hỏi: 56157

Câu hỏi số 2:

Dùng CO dư để khử hoàn toàn m gam FexO, dẫn toàn bộ khí sinh ra qua 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M thu được 9,85 gam kết tủa. Mặt khác hòa tan m gam FexOy bằng dung dịch HCl dư rồi cô cạn thì thu được 16,25 gam muối khan, Giá trị của m là:

Câu hỏi: 56147

Câu hỏi số 3:

Nung 116 gam quặng xiđehit(chứa FeCO3 và tạp chất trơ) trong không khí( chỉ cồm oxi và nitơ) đến khối lượng không đổi. Cho hỗn hợp khí sau phản ứng hấp thụ vào bình đựng dung dịch chứa 0,4 mol Ca(OH)2, thu được 20 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch nước lọc đun nóng lại thu được m gam kết tủa. Thành phần % khối lượng FeCO3 có trong quặng xiđehit là:

Câu hỏi: 56139

Câu hỏi số 4:

Để m gam kim loại M( có hóa trị không đổi trong các hợp chất) trong không khí một thời gian thu được 2,9 gam hỗn hợp X (gồm kim loại và oxit của nó). Hòa tan hoàn toàn X vào nước, thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m và kim loại M lần lượt là:

Câu hỏi: 56134

Câu hỏi số 5:

Để hòa tan hoàn toàn m gam Al2O3 cần tối thiểu 100 ml dung dịch HCl (Dung dịch X) hoặc 100 ml dung dịch NaOH (dung dịch Y). Trộn đều 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch Y thu được 200 ml dung dịch Z có pH= 1. Giá trị của m là:

Câu hỏi: 56130

Câu hỏi số 6:

Cho 13,92 gam Fe3O4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3, sau phản ứng thu được dung dịch X và 0,448 lít khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Khối lượng HNO3 nguyên chất đã tham gia phản ứng là:

Câu hỏi: 55776

Câu hỏi số 7:

Cho mỗi chất sau: Na2O, ZnO, Al2O3, CrO3 vào dung dịch NaOH, có phản ứng xảy ra đối với :

Câu hỏi: 54881

Câu hỏi số 8:

Cho một hỗn hợp gồm Cu, Fe, Ag, Mg. Dùng dung dịch nào sau đây có thể tách riêng được Ag ra khỏi hỗn hợp?

Câu hỏi: 54880

Câu hỏi số 9:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm FeS2 và Ag2Svới số mol bằng nhau thu được 3,36 lít SO2 (đktc) và hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào cốc đựng lượng dư dung dịch axit HCl. Số gam chất rắn không tan trong dung dịch axit HCl là:

Câu hỏi: 54869

Câu hỏi số 10:

Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z vào 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là:

Câu hỏi: 54553

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com