Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng oxi hoá khử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín: (1) Li + N2 (k), (2) Fe2O3 + CO (k), (3) Ag + O2 (k), (4) Cu + Cu(NO3)2 (r), (5) Cu + KNO3 (r), (6) Al + NaCl (r).

Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá kim loại là:

Câu hỏi số 12:

Trong các chất sau: Mg, Cl2, H2S, O2, dung dịch KMnO4, có bao nhiêu chất khi tác dụng với SO2 thì SO2 thể hiện tính khử ?

Câu hỏi số 13:

Cho hỗn hợp FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe(OH)3 vào dung dịch HI dư. Có bao nhiêu trường hợp có phản ứng oxi hóa - khử xảy ra ?

Câu hỏi số 14:

Cho các thí nghiệm sau:

(1) Cho nhôm vào dung dịch NaOH.

(2) Cho etyl axetat vào dung dịch NaOH, đun nóng.

(3) Cho natri tác dụng với nước.

(4) Cho sắt tác dụng với nước ở nhiệt độ lớn hơn 5700C.

(5) Cho từ từ bari vào dung dịch chứa HCl dư.

Có bao nhiêu thí nghiệm mà nước là chất oxi hóa?

Câu hỏi số 15:

Thực hiện các thí nghiệm sau:(1). Sục khí C2H2 vào dung dịch KMnO4. (2). Sục CO2 dư vào dung dịch NaAlO2(3). Chiếu sáng vào hỗn hợp khí (CH4; Cl2). (4). Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3.(5). Sục khí NH3 vào dung dịch AlCl3. (6). Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá- khử xảy ra là

Câu hỏi số 16:

Cho phương trình hóa học : Fe3O4 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số của các chất là các số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là :

Câu hỏi số 17:

Cho PTHH:

FeSO4 + KMnO4 + KHSO4 →Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Tổng hệ số (số nguyên tố, tối giản) của các chất có trong phương trình phản ứng là

Câu hỏi số 18:

Trong dãy biến hóa:

C2H6 →C2H5Cl → C2H5OH → CH3CHO → CH3COOH \rightarrow CH3COOC2H5 → C2H5OH

Số phản ứng oxi hóa khử trên dãy biến hóa trên là bao nhiêu?

Câu hỏi số 19:

Cho phương trình hoá học: FeSO4 + KMnO4 + KHSO4 -> Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Tổng hệ số ( số nguyên tố, tối giản) của các chất có trong sản phẩm  phản ứng là:

Câu hỏi số 20:

Cho các chất Al, Fe và các dung dịch :Fe(NO3)2,  AgNO3,  NaOH,  HCl lần lượt tác dụng với nhau từng đôi một . Số phản ứng oxi hóa khử khác nhau nhiều nhất có thể xảy ra là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com