Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng oxi hoá khử

Bài tập luyện

Câu 1: Cho phản ứng:

M3O4  + FeSO4 + NaHSO4 -> MSO4  + Fe2(SO4)3 + Na2SO4  + H2O .Khi hệ số của

các chất trong phương trình là tối giản ,tổng hệ số của FeSO4 và NaHSO4 có giá trị

là:

A. 4

B. 7

C. 10

D. 13

Câu 2: Hai kim loại X ,Y và dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hóa học sau: 

1. X + 2YCl3 -> XCl2  +2YCl2             

2.Y  + XCl2 -> YCl2  + X

   Phát biểu đúng là:

A. Kim loại X khử được ion Y2+.

B. Ion Y3+ có tính oxi hoá  mạnh hơn ion X2+.

C. Kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y.

D. Ion Y2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion X2+.

Câu 3: Cho các chất : Fe ; FeCl3 ; HCOOH ; F2 ; H2O ; HCl ; NaClO ; FeSO4 ; KNO3 .Số chất vừa có tính oxi hóa  ,vừa có tính khử là :

A. 7

B. 6

C. 8

D. 5

Câu 4: Cho phản ứng:  Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.  Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là

A. 23

B. 27

C. 31

D. 47

Câu 5: Cho phương trình phản ứng: X + HNO3  ->  Fe(NO­33+ NO + H2O .Có thể có bao nhiêu hợp chất là X chứa 2 nguyên tố thỏa mãn phương trình trên .

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 6: Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hóa – khử trong dãy điện hóa (dãy thế điện cực chuẩn) như sau : Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Các kim loại và ion đều phản ứng được với ion Fe2+ trong dung dịch là

 

A. Ag, Fe3+

B. Zn, Ag+

C. Ag, Cu2+

D. Zn,Cu2+

Câu 7: Câu nào không đúng trong các câu sau?

A. Nguyên tử kim loại chi nhường electron và phi kim chi nhận electron

B. Tính khử của nguyên tử kim loại ngược với tính oxi hóa của ion tương ứng.

C. Kim loại cỏ nhiều hoá trị mà ion đang ở mức oxi hóa trung gian thi vừa có tính khử, vừa cỏ tính oxi hóa

D. Với kim loại có một hóa trị, ion tương ứn chỉ có tính oxi hóa

Câu 8: Cho từng chất C, Fe, BaCl2, Fe3O4, FeCO3, FeS, H2S, HI, AgNO3, HCl, Fe2O3, FeSO4 lần lượt tác dụng với H2SO4 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là

A. 6

B. 7

C. 9

D. 8

Câu 9: Cho dung dịch X chứa KMnO4 và H2SO4 (loãng) lần lượt vào các dung dịch: FeCl3, FeSO4, H2S, HCl (đặc), Na2CO3, Số phản ứng oxi hóa khử xảy ra có tạo sản phẩm khí là:

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu 10: Cho phản ứng hoá học: FexOy+ HNO3 → Fe(NO3)3+ NO2+ H2O. Số phân tử HN03 đóng vai trò chất oxi hóa là:

A. 6x+2y

B. 6x-2y

C. 3x+2y

D. 3x-2y.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com