Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vec tơ

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(6;3),B(-3;6),C(1;-2).

a) Chứng minh A,B,C là ba đỉnh một tam giác.

b) Xác định điểm D trên trục hoành sao cho ba điểm A,B,D thẳng hàng.

c) Xác định điểm E trên cạnh BC sao cho BE=2EC.

d) Xác định giao điểm hai đường thẳng DE và AC

Câu hỏi : 106693

Câu 2:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(3;-1),B(-1;2) và I(1;-1). Xác định tọa độ C,D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành biết I là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ tâm O của hình bình hành ABCD.

A. O(2;-5/2)

B. O(2;5/2)

C. O(-2;-5/2)

D. O(-2;5/2)

Câu hỏi : 106692

Câu 3:

Cho tam giác ABC có A(3;4),B(2;1),C(-1;-2). Tìm điểm M trên đường thẳng BC sao cho SABC=3SABM

Câu hỏi : 106691

Câu 4: Cho bốn điểm A(-2;-3),B(3;7),C(0;3),D(-4;-5). Chứng minh rằng hai đường thẳng AB và CD song song với nhau.

Câu hỏi : 106690

Câu 5:

Cho tam giác ABC có A(-1;1),B(5;-3), đỉnh C nằm trên Oy và trọng tâm G nằm trên trục Ox. Tìm tọa độ đỉnh C

A. C(0;1)

B. C(0;2)

C. C(0;3)

D. C(0;4)

Câu hỏi : 106689

Câu 6:

Cho A(-1;3),B(4;2),C(3;5)

a) Chứng minh A,B,C không thẳng hàng.

b) Tìm D sao cho overrightarrow{AD}=-3overrightarrow{BC}

c) Tìm E sao cho O là trọng tâm tam giác ABE.

Câu hỏi : 106688

Câu 7:

Cho A(-3;4), B(1;1), C(5;5).

a) Chứng minh A,B,C không thẳng hàng

b) Tìm điểm D sao cho A là trung điểm BD.

c) Tìm điểm E trên trục Ox sao cho A, B,E thẳng hàng.

Câu hỏi : 106687

Câu 8:

Cho ba điểm A(-1;1),B(1;3),C(-2;0)

a) Chứng minh A,B,C thẳng hàng

b) Tìm các tỉ số mà A chia đoạn BC, B chia đoạn AC và C chia đoạn AB

Câu hỏi : 106686

Câu 9:

Cho hai điểm phân biệt A(xA;yA) và B(xB;yB). Ta nói điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k nếu

overrightarrow{MA}=koverrightarrow{MB} (k
eq 1)

Chứng minh rằng

left{egin{matrix} x_{M}=frac{x_{A}-kx_{B}}{1-k} y_{M}=frac{y_{A}-ky_{B}}{1-k} end{matrix}
ight..

Câu hỏi : 106685

Câu 10:

Cho ba điểm A(2;5),B(1;1),C(3;3)

a) Tìm tọa độ điểm D sao cho 

overrightarrow{AD}=3overrightarrow{AB}-2overrightarrow{AC}

b) Tìm tọa độ điểm E sao cho ABCE là hình bình hành. Tìm tọa độ tâm hình bình hành ấy.

A. D(3;-3), E(4;7)

B. D(-3;-3), E(-4;7)

C. D(-3;3), E(4;7)

D. D(-3;-3), E(4;7)

Câu hỏi : 106684

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com