Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Toán 10

Như đã biết, môn Toán là một môn thi bắt buộc trong tất cả các kỳ thi và cấu trúc đề có khá nhiều sự đổi mới sau từng năm. Nhằm giúp các em chuẩn bị hành trang vững chắc tự tin bước vào các kỳ thi, Tuyensinh247.com đã xây dựng khóa Toán lớp 10 từ cơ bản đến nâng cao. Các khóa này hệ thống lại một cách đầy đủ, chi tiết kiến thức cần thiết cho các em cùng với các dạng đề bám sát đề thi có lời giải chi tiết, giúp các em có thể học tập hiệu quả hơn.

 • icon

  7 Chuyên đề

  Cơ bản và nâng cao

 • icon

  9,090 bài tập

  Hay và mới nhất theo chuyên đề

 • icon

  2,525,164 Lượt luyện

  Luyện bài tập Môn Toán lớp 10

Tên chuyên đề Số bài tập Dạng bài tập

Tích vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng

42 bài tập
0 dạng bài

Mệnh đề - Tập hợp

15 bài tập
0 dạng bài

Hàm số bậc nhất và bậc hai

99 bài tập
0 dạng bài

Phương trình - Hệ phương trình

169 bài tập
0 dạng bài

Bất đẳng thức - Bất phương trình

196 bài tập
0 dạng bài

Vec tơ

117 bài tập
0 dạng bài

Góc lượng giác và công thức lượng giác

10 bài tập
0 dạng bài
Bài tập Môn Toán lớp 10 mới nhất

Câu 1

Tìm miền xác định của hàm số sau:

 

A. a)Rsetminus left { frac{-5}{2} 
ight } ;

b) R ;

c) R ;

d) R.

B. a) R ;

b) R ;

c) Rsetminus left { frac{-5}{2} 
ight };

d) R.

C. a)Rsetminus left { frac{-5}{2} 
ight } ;

b) Rsetminus left { -1;frac{3}{2} 
ight } ;

c) R ;

d) R.

D. a)Rsetminus left { frac{-5}{2} 
ight } ;

b) R ;

c) Rsetminus left { -1;frac{3}{2} 
ight } ;

d) R.

Hàm số bậc nhất và bậc hai - Câu hỏi : 106027

Câu 2

     

A. a) R 

b) 

c)D = (2;+∞)

d)D = (-∞;0) 

B. a) R 

b) 

c) R 

d) D = (-∞;0) 

C. a) R 

b) R

c)D = (2;+∞)

d)D = (-∞;0) 

D. a) R 

b) 

c) D = (2;+∞)

d) R

Hàm số bậc nhất và bậc hai - Câu hỏi : 106028

Câu 3

A. 1) mleq (-1)

2) 1leq mleq frac{4}{3}

B. 1) 1leq mleq frac{4}{3}

2)1leq mleq frac{4}{3}

C. 1)mleq (-1)

2)mleq (-1)

D. 1) 1leq mleq frac{4}{3}

2)  mleq (-1)

Hàm số bậc nhất và bậc hai - Câu hỏi : 106029

Câu 4

A. 1) mleq 0 và mgeq 1

2) -3 < m leq (-1))

B. 1) mleq 0 hoặc mgeq 1

2) -1 < m leq (-1))

C. 1) mleq 0 hoặc mgeq 1

2) -3 < m leq (-1))

D. 1) mleq 0 và mgeq 1

2) -1 < m leq (-1))

Hàm số bậc nhất và bậc hai - Câu hỏi : 106030

Câu 5

A. 1) D=[1;4]

2) D=(-1;+infty)

B. 1) D=(-1;+infty)

2) D=[1;4]

C. 1) D=[0;4]

2) D=(-1;+infty)

D. 1) D=(-1;+infty)

2) D=[0;4]

Hàm số bậc nhất và bậc hai - Câu hỏi : 106031

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com