Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

[S+] NGỮ PHÁP TRỌNG ĐIỂM LUYỆN THI TN THPT - NĂM 2023 - CÔ TRẦN PHƯỢNG

Giáo viên: Cô Trần Phượng

Chuyên đề: 20 Bài giảng: 21 Đề thi: 40
Ngày hết hạn: 30/07/2023
Giá: 599,000 đ Đặt mua

 Ôn luyện ngữ pháp tổng hợp có hệ thống từ cơ bản đến nâng cao, bám sát xu hướng ra đề thi TN THPT Quốc Gia 

 Dành cho các bạn HS trung bình khá với mục tiêu 8+ muốn ôn tập nhanh gọn và trọng tâm

 Đề thi full video chữa, cập nhật và tổng hợp đề thi đại học các năm. 

 Phương pháp dạy học chú trọng giải thích chi tiết từ những nội dung đơn giản nhất.

Chuyên đề 2. Liên từ và các loại mệnh đề trạng ngữ
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 30,000 VNĐ Phát hành: 15/04/2023 Đặt mua
Chuyên đề 3. Thức giả định và các cấu trúc hay gặp trong dề thi
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 32,000 VNĐ Phát hành: 15/04/2023 Đặt mua
Chuyên đề 4. Câu bị động và xu hướng ra đề thi
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 25,000 VNĐ Phát hành: 15/04/2023 Đặt mua
Chuyên đề 5. Cấu tạo từ và phương pháp nắm trọn điểm
Bài giảng: 1 Đề thi: 3 Giá: 38,000 VNĐ Phát hành: 15/04/2023 Đặt mua
Chuyên đề 6. Đảo ngữ và các cấu trúc hay gặp trong đề thi
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 32,000 VNĐ Phát hành: 15/04/2023 Đặt mua
Chuyên đề 8. Danh động từ và động từ nguyên mẫu - các cấu trúc hay gặp
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 25,000 VNĐ Phát hành: 15/04/2022 Đặt mua
Chuyên đề 10. Trật tự tính từ và phương pháp ghi nhớ
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 15,000 VNĐ Phát hành: 15/04/2023 Đặt mua
Chuyên đề 11. Câu so sánh và các cấu trúc hay gặp
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 32,000 VNĐ Phát hành: 15/04/2023 Đặt mua
Chuyên đề 12. Động từ khuyết thiếu và các vấn đề hay gặp
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 32,000 VNĐ Phát hành: 15/04/2023 Đặt mua
Chuyên đề 13. Mạo từ và xu hướng ra đề thi
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 32,000 VNĐ Phát hành: 15/04/2022 Đặt mua
Chuyên đề 15. Tổng ôn thì hay gặp trong đề thi THPT Quốc Gia
Bài giảng: 2 Đề thi: 2 Giá: 32,000 VNĐ Phát hành: 15/04/2023 Đặt mua
Chuyên đề 16. Giới từ và sự kết hợp từ tự nhiên
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 40 VNĐ Phát hành: 15/04/2023 Đặt mua
Chuyên đề 18. Câu hỏi đuôi cơ bản và nâng cao
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 32,000 VNĐ Phát hành: 15/04/2023 Đặt mua
Chuyên đề 19. Từ chỉ lượng và các vấn đề liên quan
Bài giảng: 1 Đề thi: 2 Giá: 32 VNĐ Phát hành: 15/04/2023 Đặt mua

Vũ Liên Chi

Cô giảng hay quá ạ

Lê Văn Tâm

nhờ cô mà giờ e mới biết cái này, cảm ơn cô vì bài giảng

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com