Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

[S1] - NỀN TẢNG SGK TIẾNG ANH 9 - GLOBAL SUCCESS MỚI - NĂM 2025 - CÔ TRẦN THU HÀ

Giáo viên: Cô Trần Thu Hà

Chuyên đề: 20 Bài giảng: 152 Đề thi: 80
Ngày hết hạn: 31/07/2025

  Mục tiêu: 

- Cung cấp kiến thức bám sát chương trình SGK Global Success theo chương trình mới của Bộ GD&ĐT.

- Là nguồn tài liệu giảng dạy tham khảo cho giáo viên dùng bộ sách.

  Đối tượng: HS lớp 9 trên toàn quốc sử dụng bộ sách Global Success.

  Phương pháp: Thuyết trình, học tập qua tình huống, dự án.

  Lợi ích của HS: 

- Giúp các em chuẩn bị bài trước khi đến lớp tốt hơn, hiểu bài kỹ hơn và cải thiện được kỹ năng ngôn ngữ & thành tích trên lớp.

- Bài giảng được lồng ghép các video tình huống học sinh thực hiện các dự án liên quan đến nội dung & tích hợp tính năng luyện phát âm chuẩn quốc tế.

Học thử miễn phí

00:23:01 Chuyên đề: Unit 1: Local Community

00:18:31 Chuyên đề: Unit 1: Local Community

Bài giảng: 12 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Đã phát hành: 15/05/2024
00:23:01 Đã phát hành: 15/04/2024
Đã phát hành: 15/05/2024
00:18:31 Đã phát hành: 15/04/2024
34 câu Đã phát hành: 15/04/2024
00:21:36 Đã phát hành: 15/04/2024
23 câu Đã phát hành: 15/04/2024
Đã phát hành: 15/05/2024
00:13:23 Đã phát hành: 15/04/2024
Đã phát hành: 15/05/2024
00:22:11 Đã phát hành: 15/05/2024
20 câu Đã phát hành: 15/05/2024
Đã phát hành: 15/05/2024
00:20:48 Đã phát hành: 15/05/2024
23 câu Đã phát hành: 15/05/2024
00:12:41 Đã phát hành: 15/05/2024
20 câu Đã phát hành: 15/06/2024
Bài giảng: 12 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 12 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 2 Đề thi: 0 Giá: 300,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 30/07/2024 Đặt mua
Bài giảng: 12 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 15/08/2024 Đặt mua
Bài giảng: 12 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 30/08/2024 Đặt mua
Bài giảng: 12 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 15/09/2024 Đặt mua
Bài giảng: 2 Đề thi: 0 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 30/09/2024 Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 15/10/2024 Đặt mua
Bài giảng: 12 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 15/10/2024 Đặt mua
Bài giảng: 12 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 15/11/2024 Đặt mua
Bài giảng: 12 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 30/11/2024 Đặt mua
Bài giảng: 2 Đề thi: 0 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 15/12/2024 Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 30/12/2024 Đặt mua
Bài giảng: 12 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 15/01/2025 Đặt mua
Bài giảng: 12 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 30/01/2025 Đặt mua
Bài giảng: 12 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 15/02/2025 Đặt mua
Bài giảng: 2 Đề thi: 0 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 28/02/2025 Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 31/03/2025 Đặt mua
Bình luận