Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 10

Học tốt Môn Anh cùng Cô Hoàng Xuân

 • 1. Unit 5 - Language [Phần Grammar]

  Đã phát hành : 01/12/2022 Xem ngay
 • 2. Quizlet 4. Từ vựng Unit 5 - Speaking

  Đã phát hành : 25/11/2022 Xem ngay
 • 3. Unit 3 - Language [Phần Pronunciation]

  Đã phát hành : 15/10/2022 Xem ngay
 • 4. Quizlet 3.1. Từ vựng Unit 3 - Reading

  Đã phát hành : 10/10/2022 Xem ngay
 • 5. Hướng dẫn Luyện phát âm tiếng Anh

  Đã phát hành : 21/07/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Kiều Thị Thắng

 • 1. 5E. Word skills: Prefixes

  Đã phát hành : 17/12/2022 Xem ngay
 • 2. 4E. Word skills: Phrasal verbs

  Đã phát hành : 20/10/2022 Xem ngay
 • 3. 1B. Grammar 1: Past simple

  Đã phát hành : 18/06/2022 Xem ngay
 • 4. Hướng dẫn học bài giảng Từ vựng

  Đã phát hành : 15/06/2022 Xem ngay
 • 5. Hướng dẫn Luyện phát âm tiếng Anh

  Đã phát hành : 15/06/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Bùi Thanh Huế

 • 1. Unit 3 - Lesson 1.2 - Grammar

  Đã phát hành : 24/09/2022 Xem ngay
 • 2. Unit 1 - Lesson 1.1 - Vocabulary & Listening

  Đã phát hành : 15/07/2022 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com