Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 10

Học tốt Môn Hóa cùng Thầy Đặng Xuân Chất

 • 1. Lý thuyết về nguyên tố và đơn chất halogen

  Đã phát hành : 04/01/2023 Xem ngay
 • 2. Phản ứng oxi hóa - khử. Xác định số oxi hóa

  Đã phát hành : 02/11/2022 Xem ngay
 • 3. Quy tắc Octet

  Đã phát hành : 28/09/2022 Xem ngay
 • 4. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Đã phát hành : 11/08/2022 Xem ngay
 • 5. Các thành phần của nguyên tử

  Đã phát hành : 15/06/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Hóa cùng Thầy Phạm Thanh Tùng

 • 1. Vẽ cấu trúc phân tử

  Đã phát hành : 28/02/2023 Xem ngay
 • 2. Sơ lược về phản ứng cháy, nổ

  Đã phát hành : 10/02/2023 Xem ngay
 • 3. Liên kết hóa học (tiết 1)

  Đã phát hành : 01/01/2023 Xem ngay
 • 4. Nhóm halogen

  Đã phát hành : 25/11/2022 Xem ngay
 • 5. Quy tắc octet

  Đã phát hành : 30/09/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Hóa cùng Thầy Trần Phương Duy

 • 1. Tính chất vật lí và hóa học các đơn chất nhóm VIIA

  Đã phát hành : 04/02/2023 Xem ngay
 • 2. Phản ứng oxi hóa – khử và ứng dụng trong cuộc sống

  Đã phát hành : 16/11/2022 Xem ngay
 • 3. Quy tắc octet

  Đã phát hành : 25/10/2022 Xem ngay
 • 4. Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Đã phát hành : 21/09/2022 Xem ngay
 • 5. Bài tập về đồng vị và nguyên tử khối trung bình

  Đã phát hành : 07/09/2022 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com