Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 10

Học tốt Môn Hóa cùng Thầy Phạm Thanh Tùng

 • 1. Thành phần nguyên tử

  Đã phát hành : 01/06/2021 Xem ngay
 • 2. Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Đã phát hành : 01/06/2021 Xem ngay
 • 3. Phản ứng oxi hóa - khử

  Đã phát hành : 01/06/2021 Xem ngay
 • 4. Khái quát nhóm halogen - Clo

  Đã phát hành : 01/06/2021 Xem ngay
 • 5. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

  Đã phát hành : 17/06/2020 Xem ngay

Học tốt Môn Hóa cùng Thầy Đặng Xuân Chất

 • 1. Bài học bổ trợ

  Đã phát hành : 01/06/2021 Xem ngay
 • 2. Liên kết ion

  Đã phát hành : 01/06/2021 Xem ngay
 • 3. Tính theo phương trình hóa học (bổ trợ)

  Đã phát hành : 01/06/2021 Xem ngay
 • 4. Tốc độ phản ứng

  Đã phát hành : 01/06/2021 Xem ngay
 • 5. Cân bằng hóa học

  Đã phát hành : 08/12/2020 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com