Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 10

Học tốt Môn Địa cùng Thầy Vũ Hải Nam

 • 1. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

  Đã phát hành : 22/01/2023 Xem ngay
 • 2. Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia

  Đã phát hành : 05/12/2022 Xem ngay
 • 3. Thực hành: Phân tích bản đồ, sơ đồ về phân bố của đất và sinh vật trên thế giới

  Đã phát hành : 18/10/2022 Xem ngay
 • 4. Khí quyển. Nhiệt độ không khí

  Đã phát hành : 31/08/2022 Xem ngay
 • 5. Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng

  Đã phát hành : 06/08/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Địa cùng Cô Nguyễn Ngọc Linh

 • 1. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

  Đã phát hành : 17/01/2023 Xem ngay
 • 2. Thực hành: Vẽ và nhận xét biểu đồ sản lượng lương thực thế giới

  Đã phát hành : 06/01/2023 Xem ngay
 • 3. Quy mô dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số (Tiết 1): Quy mô dân số và gia tăng dân số

  Đã phát hành : 28/10/2022 Xem ngay
 • 4. Sinh quyển

  Đã phát hành : 30/09/2022 Xem ngay
 • 5. Khí quyển, các yếu tố khí hậu (Tiết 1): Khí quyển, nhiệt độ không khí

  Đã phát hành : 12/08/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Địa cùng Cô Đào Thanh Thanh

 • 1. Cơ cấu, vai trò và đặc điểm công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

  Đã phát hành : 19/12/2022 Xem ngay
 • 2. Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

  Đã phát hành : 14/12/2022 Xem ngay
 • 3. Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (Tiết 1)

  Đã phát hành : 28/11/2022 Xem ngay
 • 4. Phân bố dân cư và đô thị hóa

  Đã phát hành : 02/11/2022 Xem ngay
 • 5. Đất

  Đã phát hành : 26/09/2022 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com