Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 6

Học tốt Môn Anh cùng Cô Nguyễn Thị Mai Hương

 • 1. Unit 9 - Skills 1 - tiếng Anh 6 mới - Kĩ năng Nói giảm tải thành BTVN

  Đã phát hành : 01/01/2022 Xem ngay
 • 2. Review 2 - Language

  Đã phát hành : 17/11/2021 Xem ngay
 • 3. Unit 4 - Communication - tiếng Anh 6 mới - HS tự làm

  Đã phát hành : 17/09/2021 Xem ngay
 • 4. Unit 4 - A closer look 2 - tiếng Anh 6 mới

  Đã phát hành : 14/09/2021 Xem ngay
 • 5. Unit 3 - Communication - tiếng Anh 6 mới - HS tự làm

  Đã phát hành : 06/08/2021 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Nguyễn Ngọc Anh

 • 1. Unit 8 - Lesson 1

  Đã phát hành : 04/01/2022 Xem ngay
 • 2. Unit 7 - Lesson 1

  Đã phát hành : 21/12/2021 Xem ngay
 • 3. Ôn tập lý thuyết HK1 - tiếng Anh 6 mới

  Đã phát hành : 08/12/2021 Xem ngay
 • 4. Unit 3 - Lesson 2

  Đã phát hành : 03/09/2021 Xem ngay
 • 5. Ôn tập lý thuyết giữa HK1 - tiếng Anh 6 mới

  Đã phát hành : 15/08/2021 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Nguyễn Thị Sinh

 • 1. Unit 5 - Language focus 2

  Đã phát hành : 27/12/2021 Xem ngay
 • 2. Unit 4 - Culture - Digital Learning

  Đã phát hành : 02/11/2021 Xem ngay
 • 3. Unit 3 - Speaking

  Đã phát hành : 29/09/2021 Xem ngay
 • 4. Review 1 - Language

  Đã phát hành : 28/08/2021 Xem ngay
 • 5. Unit 1 - Language focus 2

  Đã phát hành : 15/07/2021 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Vũ Thị Xuân

 • 1. Unit 1 - Unit opener

  Đã phát hành : 28/08/2021 Xem ngay
 • 2. Giới thiệu khóa tiếng Anh 6 chương trình SGK Right On mới

  Đã phát hành : 15/07/2021 Xem ngay
 • 3. Unit Hello - Lesson 1

  Đã phát hành : 15/07/2021 Xem ngay
 • 4. Hướng dẫn Luyện phát âm tiếng Anh

  Đã phát hành : 15/07/2021 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com