Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 6

Học tốt Môn Anh cùng Cô Nguyễn Thị Mai Hương

 • 1. Unit 10 - Getting started - tiếng Anh 6 mới

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Unit 9 - Skills 1 - tiếng Anh 6 mới - Kĩ năng Nói giảm tải thành BTVN

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Review 2 - Language

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 4. Unit 4 - A closer look 2 - tiếng Anh 6 mới

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 5. Unit 4 - Communication - tiếng Anh 6 mới - HS tự làm

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Nguyễn Ngọc Anh

 • 1. Unit 8 - Lesson 1

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Unit 7 - Lesson 1

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Ôn tập lý thuyết HK1 - tiếng Anh 6 mới

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 4. Unit 3 - Lesson 2

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 5. Ôn tập lý thuyết giữa HK1 - tiếng Anh 6 mới

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Nguyễn Thị Sinh

 • 1. Giới thiệu khóa tiếng Anh chương trình SGK Friends Plus mới

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Hướng dẫn Luyện phát âm tiếng Anh

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Unit 7 - Vocabulary and listening

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 4. Review 3.2 (Unit 5 - 6)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 5. Các thì Hiện tại 1

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Vũ Thị Xuân

 • 1. Unit 5 - Unit opener

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Unit 4 - 4e - Grammar

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Unit 3 - 3a - Reading

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 4. Unit 1 - Unit opener

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 5. Unit Hello - Lesson 1

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com