Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 6

Học tốt Môn KHTN cùng Thầy Phạm Thanh Tùng

 • 1. Sự đa dạng của chất

  Đã phát hành : 24/06/2021 Xem ngay
 • 2. Sự đa dạng của chất

  Đã phát hành : 15/06/2021 Xem ngay

Học tốt Môn KHTN cùng Thầy Nguyễn Đức Hải

 • 1. Phân loại thế giới sống

  Đã phát hành : 16/10/2021 Xem ngay
 • 2. Tế bào - đơn vị cơ sở của sự sống (Tiết 3)

  Đã phát hành : 29/06/2021 Xem ngay
 • 3. Tế bào (Tiết 2)

  Đã phát hành : 17/06/2021 Xem ngay
 • 4. Tế bào - đơn vị cơ sở của sự sống

  Đã phát hành : 15/06/2021 Xem ngay

Học tốt Môn KHTN cùng Cô Nguyễn Thị Loan

 • 1. Lực và tác dụng của lực (Tiết 1)

  Đã phát hành : 06/10/2021 Xem ngay
 • 2. Lực và biểu diễn lực (P1)

  Đã phát hành : 01/10/2021 Xem ngay
 • 3. Giới thiệu khóa học

  Đã phát hành : 15/06/2021 Xem ngay
 • 4. Giới thiệu về khoa học tự nhiên

  Đã phát hành : 15/06/2021 Xem ngay
 • 5. Giới thiệu khóa học

  Đã phát hành : 15/06/2021 Xem ngay

Học tốt Môn KHTN cùng Thầy Đặng Xuân Chất

 • 1. Sự đa dạng của chất

  Đã phát hành : 20/06/2021 Xem ngay

Học tốt Môn KHTN cùng Thầy Nguyễn Thế Vinh

 • 1. Đo thể tích

  Đã phát hành : 13/07/2021 Xem ngay
 • 2. Giới thiệu khóa học

  Đã phát hành : 15/06/2021 Xem ngay
 • 3. Giới thiệu về khoa học tự nhiên

  Đã phát hành : 15/06/2021 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com