Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 6

Học tốt Môn KHTN cùng Thầy Đặng Xuân Chất

 • 1. Sự đa dạng của chất

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Sự đa dạng của chất

  Đã phát hành : 20/03/2022 Xem ngay

Học tốt Môn KHTN cùng Thầy Phạm Thanh Tùng

 • 1. Sự đa dạng của chất

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Sự đa dạng của chất

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Sự đa dạng của chất

  Đã phát hành : 15/03/2022 Xem ngay
 • 4. Sự đa dạng của chất

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay

Học tốt Môn KHTN cùng Cô Nguyễn Thị Loan

 • 1. Lực và tác dụng của lực (Tiết 1)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Đo chiều dài, khối lượng và thời gian (Tiết 1)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Giới thiệu về khoa học tự nhiên (Tiết 1)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 4. Giới thiệu về khoa học tự nhiên

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 5. Lực và biểu diễn lực (P1)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn KHTN cùng Thầy Nguyễn Đức Hải

 • 1. Virus

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Tế bào - đơn vị cơ sở của sự sống (Tiết 1)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Phân loại thế giới sống

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 4. Tế bào - đơn vị cơ sở của sự sống

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 5. Vi khuẩn (Tiết 1)

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn KHTN cùng Thầy Nguyễn Thế Vinh

 • 1. Đo thể tích

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 2. Giới thiệu về khoa học tự nhiên

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay
 • 3. Đo thể tích

  Đã phát hành : 15/03/2022 Xem ngay
 • 4. Giới thiệu về khoa học tự nhiên

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay
 • 5. Giới thiệu khóa học

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com