Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 9

Học tốt Môn Toán cùng Thầy Nguyễn Cao Cường

 • 1. Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai một ẩn

  Đã phát hành : 01/05/2023 Xem ngay
 • 2. Tứ giác nội tiếp

  Đã phát hành : 20/04/2023 Xem ngay
 • 3. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn - Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay
 • 4. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp sử dụng bất đẳng thức Cô-si - Tiết 1

  Đã phát hành : 05/04/2023 Xem ngay
 • 5. Góc ở tâm - Góc nội tiếp

  Đã phát hành : 01/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Toán cùng Thầy Đỗ Văn Bảo

 • 1. Phương trình quy về phương trình bậc hai

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay
 • 2. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

  Đã phát hành : 10/04/2023 Xem ngay
 • 3. Một số hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

  Đã phát hành : 25/03/2023 Xem ngay
 • 4. Hàm số bậc nhất và đồ thị hàm số bậc nhất

  Đã phát hành : 20/03/2023 Xem ngay
 • 5. Rút gọn và tính giá trị biểu thức (Tiết 1)

  Đã phát hành : 15/03/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Toán cùng Thầy Lưu Công Đông

 • 1. Một số nguyên lí Dirichle vào giải toán

  Đã phát hành : 25/04/2023 Xem ngay
 • 2. Các bài toán chứng minh các tính chất hình học: Tính vuông góc, tính song song

  Đã phát hành : 20/04/2023 Xem ngay
 • 3. Bất đẳng thức

  Đã phát hành : 10/04/2023 Xem ngay
 • 4. Một số phương pháp khác giải phương trình nghiệm nguyên

  Đã phát hành : 05/04/2023 Xem ngay
 • 5. Hàm số bậc nhất, đồ thị của hàm số bậc nhất

  Đã phát hành : 30/03/2023 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com