Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 9

Học tốt Môn Văn cùng Cô Nguyễn Thu Hòa

 • 1. Chiếc lược ngà - Tiết 1

  Đã phát hành : 15/03/2022 Xem ngay
 • 2. Chuyện người con gái Nam Xương

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay
 • 3. Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ 14 - Tiết 1

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay
 • 4. Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ 14 - Tiết 2

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay
 • 5. Truyện Kiều - Tiết 1

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Văn cùng Cô Tạ Minh Thủy

 • 1. Khởi ngữ - Các thành phần biệt lập

  Đã phát hành : 25/09/2022 Xem ngay
 • 2. Bàn về đọc sách - Tiếng nói của văn nghệ

  Đã phát hành : 15/09/2022 Xem ngay
 • 3. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông -ten

  Đã phát hành : 15/09/2022 Xem ngay
 • 4. Ôn tập Văn tự sự

  Đã phát hành : 05/04/2022 Xem ngay
 • 5. Các phương châm hội thoại Cách dẫn trực tiếp và gián tiếp.

  Đã phát hành : 25/03/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Văn cùng Cô Vũ Thị Hà

 • 1. Tính thống nhất của chủ đề và liên kết trong văn bản

  Đã phát hành : 10/06/2022 Xem ngay
 • 2. Nói quá - nói giảm - nói tránh

  Đã phát hành : 30/05/2022 Xem ngay
 • 3. Ôn tập văn học hiện thực: Trong lòng mẹ

  Đã phát hành : 20/05/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Văn cùng Cô Nguyễn Thị Hương Thủy

 • 1. Kiểu bài bàn về một ý kiến lí luận văn học - Tiết 1

  Đã phát hành : 05/09/2022 Xem ngay
 • 2. Kiểu bài bàn về một tư tưởng đạo lý - Tiết 1

  Đã phát hành : 25/05/2022 Xem ngay
 • 3. Kiểu bài bàn về một tư tưởng đạo lý - Tiết 2

  Đã phát hành : 25/05/2022 Xem ngay
 • 4. Đặc trưng văn học - Văn học phản ánh hiện thực

  Đã phát hành : 25/05/2022 Xem ngay
 • 5. Đặc trưng văn học - Con người trong văn học - Tiết 1

  Đã phát hành : 25/05/2022 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com