Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 9

Học tốt Môn Anh cùng Cô Quang Thị Hoàn

 • 1. Cách phát âm Nguyên âm đơn

  Đã phát hành : 15/03/2023 Xem ngay
 • 2. Hướng dẫn tổng quan Kỹ năng Nghe

  Đã phát hành : 15/03/2023 Xem ngay
 • 3. Kỹ năng Đọc tổng quát

  Đã phát hành : 15/03/2023 Xem ngay
 • 4. Kỹ năng Viết tổng quát

  Đã phát hành : 15/03/2023 Xem ngay
 • 5. Unit 1 - Getting Started

  Đã phát hành : 15/03/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Thầy Nguyễn Kim Long

 • 1. Unit 1 - Write - tiếng Anh 9

  Đã phát hành : 05/03/2023 Xem ngay
 • 2. Giới thiệu khóa tiếng Anh lớp 9 bám sát SGK - thầy Nguyễn Kim Long

  Đã phát hành : 05/03/2023 Xem ngay
 • 3. Hướng dẫn Luyện phát âm tiếng Anh

  Đã phát hành : 05/03/2023 Xem ngay
 • 4. Unit 2 - Listen and Read - tiếng Anh 9

  Đã phát hành : 05/03/2023 Xem ngay
 • 5. Ôn tập lý thuyết giữa HKI - tiếng Anh 9

  Đã phát hành : 05/03/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Kiều Thị Thắng

 • 1. Idioms (Các thành ngữ thông dụng)

  Đã phát hành : 15/03/2023 Xem ngay
 • 2. Phụ âm (p2)

  Đã phát hành : 15/03/2023 Xem ngay
 • 3. Động từ to be và các đại từ nhân xưng

  Đã phát hành : 15/03/2023 Xem ngay
 • 4. Các nguyên âm đơn

  Đã phát hành : 15/03/2023 Xem ngay
 • 5. Học tiếng Anh bắt đầu từ đâu

  Đã phát hành : 15/03/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Nguyễn Phương Linh

 • 1. Giới thiệu khóa học

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay
 • 2. Hướng dẫn Luyện phát âm tiếng Anh

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay
 • 3. Word stress

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay
 • 4. Grammar 2: Modal verbs

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay
 • 5. Giới thiệu khóa ôn hè tiếng Anh 8 lên lớp 9

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Anh cùng Cô Nguyễn Hoàng Lan

 • 1. Giới thiệu khóa Tổng ôn Ngữ pháp tiếng Anh 9 vào 10

  Đã phát hành : 15/08/2022 Xem ngay
 • 2. Một số cách thành lập tính từ, trạng từ

  Đã phát hành : 15/08/2022 Xem ngay
 • 3. Cách sử dụng các mạo từ a/ an/ the/ Ø

  Đã phát hành : 15/08/2022 Xem ngay
 • 4. Một số câu giao tiếp thường gặp

  Đã phát hành : 15/08/2022 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com