Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Đức Huỳnh

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 145 456 52%
Môn Lí lớp 12 0 10 90%
Môn Anh lớp 12 0 277 43%
Môn Địa lớp 12 0 142 46%
Môn Sử lớp 12 0 200 35%
Tổng cộng: 145 1085 46%

Comment giao lưu với Lê Đức Huỳnh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com