`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Bui Thi Lien

  • Trường PTDT Nội trú huyện Kim Bôi - Hòa Bình
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 6 17%
Môn Lý lớp 12 0 65 29%
Môn Hóa lớp 12 0 42 45%
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 0 114 34%

Comment giao lưu với Bui Thi Lien

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com