Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Linh Chi

  • Trường THPT Yên Mô A - Ninh Bình
  • 1412

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 31 20 85%
Môn Hóa lớp 12 569 655 64%
Môn Sinh lớp 12 801 741 70%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 1400 1417 67%

Comment giao lưu với Linh Chi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com