Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Cậu Chủ Họ Nguyễn

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 3 3 67%
Môn Hóa lớp 12 -97 210 30%
Môn Sinh lớp 12 -2 2 0%
Môn Toán lớp 9 -4 20 25%
Môn Hóa lớp 9 -4 10 20%
Môn Văn lớp 12 0 18 78%
Tổng cộng: -104 263 33%

Comment giao lưu với Cậu Chủ Họ Nguyễn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com