Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Chuyên gia - Đoàn Minh Phương

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 50 70%
Môn Lí lớp 12 0 704 31%
Môn Hóa lớp 12 0 80 76%
Môn Sinh lớp 12 0 200 55%
Tổng cộng: 0 1034 41%

Comment giao lưu với Chuyên gia - Đoàn Minh Phương

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com