Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đoàn Thị Tố Uyên

  • - Hải Dương
  • 150
  • "hi guys,my name's Uyen, I am a good girl"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 140 316 47%
Môn Hóa lớp 12 0 2 0%
Môn Anh lớp 12 0 858 74%
Tổng cộng: 140 1176 67%

Comment giao lưu với Đoàn Thị Tố Uyên

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com