Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Ghét mấy cái đứa đặt tên dài ngoằn ngoèo như con rắn ấy, mà mik có chơi minecraft đấy mấy bạn ạ, à mà mik nhắc lại nè, mik ghét mấy cái đứa đặt tên dài ngoằn ngoèo như con rắn ấy....................................

Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 585 80 79%
Môn Lí lớp 12 735 219 56%
Môn Hóa lớp 12 0 40 30%
Môn Sinh lớp 12 0 13 15%
Môn Anh lớp 12 0 71 30%
Môn Địa lớp 12 0 10 70%
Môn Sử lớp 12 10 32 31%
Tổng cộng: 1330 465 51%

Comment giao lưu với Ghét mấy cái đứa đặt tên dài ngoằn ngoèo như con rắn ấy, mà mik có chơi minecraft đấy mấy bạn ạ, à mà mik nhắc lại nè, mik ghét mấy cái đứa đặt tên dài ngoằn ngoèo như con rắn ấy....................................

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com