Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên gia huy

  • Trường THCS Hoà Hiệp - Bà Rịa - Vũng Tàu
  • 3425
  • "===================================================================================================================="

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 585 80 79%
Môn Lí lớp 12 735 219 56%
Môn Hóa lớp 12 0 40 30%
Môn Sinh lớp 12 0 13 15%
Môn Anh lớp 12 0 71 30%
Môn Toán lớp 9 10 4 50%
Môn Anh lớp 9 0 1 0%
Môn Lí lớp 9 10 15 33%
Môn Hóa lớp 9 0 3 0%
Môn Địa lớp 12 0 10 70%
Môn Sử lớp 12 10 32 31%
Môn Toán lớp 11 -5 5 20%
Môn Lí lớp 11 740 102 82%
Môn Hóa lớp 11 0 3 67%
Môn Sinh lớp 11 0 15 13%
Môn Toán lớp 10 0 1 0%
Môn Lí lớp 10 265 40 75%
Môn Hóa lớp 10 0 2 50%
Môn Lí lớp 8 10 9 56%
Môn Lí lớp 7 110 55 47%
Môn Lí lớp 6 275 205 50%
Môn Anh Lớp 6 0 70 86%
Môn Toán lớp 7 20 13 46%
Môn Toán lớp 6 290 361 53%
Môn Sử lớp 11 220 29 83%
Môn Địa lớp 11 40 4 100%
Môn Sử lớp 9 0 2 0%
Môn Sinh lớp 9 0 9 11%
Môn Toán lớp 5 0 16 75%
Môn Sử lớp 8 0 4 0%
Môn Sử lớp 6 0 15 33%
Môn Sử lớp 7 0 25 28%
Môn Sử lớp 6 100 43 67%
Tổng cộng: 3415 1516 55%

Comment giao lưu với gia huy

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com