Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Quỳnh Anh

  • THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên
  • 896

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 11 4 100%
Môn Lí lớp 12 266 271 66%
Môn Hóa lớp 12 390 574 58%
Môn Sinh lớp 12 185 278 56%
Môn Anh lớp 12 32 61 51%
Tổng cộng: 884 1188 59%

Comment giao lưu với Quỳnh Anh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com