Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Kiên Lê Văn

  • THPT Hà Trung - Thanh Hóa
  • 190
  • "dap troai vc"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 9 0 1 0%
Môn Văn lớp 9 0 1 0%
Môn Anh lớp 9 0 9 67%
Môn Hóa lớp 9 0 5 20%
Tổng cộng: 0 16 44%

Comment giao lưu với Kiên Lê Văn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com