Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Kiên Lê Văn

  • THPT Hà Trung - Thanh Hóa
  • 190
  • "dap troai vc"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 11 120 24 67%
Môn Sử lớp 11 20 2 100%
Môn Địa lớp 11 40 10 60%
Tổng cộng: 180 36 67%

Comment giao lưu với Kiên Lê Văn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com