Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Viết Lãm

  • TH,THCS và THPT Quốc tế Á Châu - TP HCM
  • 990

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 388 371 70%
Môn Hóa lớp 12 590 525 66%
Môn Sinh lớp 12 -1 1 0%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 976 898 68%

Comment giao lưu với Nguyễn Viết Lãm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com