Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Việt An

  • THPT Phạm Hồng Thái - Nghệ An
  • 10
  • ""Khó mới phải học, dễ thì cần gì hỏi""

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Anh lớp 12 0 310 75%
Môn Toán lớp 9 0 7 43%
Môn Lí lớp 9 0 1 0%
Môn Hóa lớp 9 0 466 74%
Tổng cộng: 0 784 74%

Comment giao lưu với Nguyễn Việt An

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com