Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Thị Ái

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 375 596 78%
Môn Hóa lớp 12 50 768 74%
Môn Sinh lớp 12 255 1333 70%
Môn Hóa lớp 9 0 11 64%
Môn Toán lớp 11 0 73 73%
Môn Sinh lớp 11 0 39 59%
Môn Sinh lớp 10 0 3 100%
Tổng cộng: 680 2823 73%

Comment giao lưu với Nguyễn Thị Ái

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com