Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Thị Ngọc Lan

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 2 50%
Môn Toán lớp 9 0 60 47%
Môn Văn lớp 9 0 5 100%
Môn Anh lớp 9 0 88 91%
Môn Lí lớp 9 0 2 100%
Môn Toán lớp 11 0 67 70%
Môn Toán lớp 10 170 177 72%
Môn Lí lớp 10 0 12 83%
Tổng cộng: 170 413 73%

Comment giao lưu với Nguyễn Thị Ngọc Lan

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com