`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trọng Hoàng

  • THPT Lê Hữu Trác - Hà Tĩnh
  • 10
  • "Chào bạn! nếu hài lòng về câu trả lời của mình thì có thể cảm ơn mình bằng cách phản hồi tốt về mình. Mình chân thành cảm ơn ^^ fb: https://www.facebook.com/KenjiKuro"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 21 24%
Môn Lý lớp 12 0 1 0%
Môn Hóa lớp 12 0 1 0%
Môn Sử lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 0 24 25%

Comment giao lưu với Trọng Hoàng

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com