Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tung Dao

  • THPT Thụy Hương - Hải Phòng
  • -65
  • "Ko có j để nói hết"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 88 57%
Môn Lí lớp 12 0 8 38%
Môn Địa lớp 12 0 27 26%
Môn Sử lớp 12 0 2 100%
Tổng cộng: 0 125 50%

Comment giao lưu với Tung Dao


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com