Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyen thai thanh

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 178 76%
Môn Lí lớp 12 0 243 74%
Môn Hóa lớp 12 470 556 79%
Môn Anh lớp 12 0 26 58%
Môn Sử lớp 12 0 4 50%
Tổng cộng: 470 1007 77%

Comment giao lưu với nguyen thai thanh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com