Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết: Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài - Chuyên đề: Bầu trời tuổi thơ

Lưu ý : Khóa học này không hỗ trợ mua theo chuyên đề hoặc bài lẻ

Số tiền mua cả khóa học

Số chuyên đề: 14

699,000 VNĐ

Mua khóa học

CÁC BÀI GIẢNG, ĐỀ THI ONLINE TRONG CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com