Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ôn luyện thi Đại học, THPT trực tuyến môn Anh

Môn Anh

Học thử miễn phí Môn Anh

free
Học môn tiếng anh 12 online trực tuyến cùng giáo viên giỏi và nổi tiếng Cô Hoàng Xuân, Cô Hà Phương, Cô Kiều Thắng, Thầy Kim Long, Cô Trần Phượng với các khóa học từ nền tảng, luyện thi, đề thi thử, tổng ôn cấp tốc.

[S0] – TIẾNG ANH CHO HỌC SINH 12 MẤT GỐC – CÔ KIỀU THẮNG

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Chuyên đề: 6

Bài giảng: 72

Đề thi: 38

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 499,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG TIẾNG ANH 12 NĂM 2023 (CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI) - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 18

Bài giảng: 226

Đề thi: 44

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 699,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG TIẾNG ANH 12 NĂM 2023 (CHƯƠNG TRÌNH SGK CHUẨN) - THẦY NGUYỄN KIM LONG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Kim Long

Chuyên đề: 20

Bài giảng: 86

Đề thi: 52

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 699,000 đ

[S1] - BÀI TẬP BỔ TRỢ SGK TIẾNG ANH 12 NĂM 2023 (CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI) - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 10

Bài giảng: 115

Đề thi: 35

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 399,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH TIẾNG ANH NĂM 2023 - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 72

Bài giảng: 285

Đề thi: 166

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 799,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH TIẾNG ANH NĂM 2023 - CÔ KIỀU THẮNG

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 52

Đề thi: 66

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 799,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH TIẾNG ANH NĂM 2023 - CÔ NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hà Phương

Chuyên đề: 11

Bài giảng: 92

Đề thi: 97

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 799,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH TIẾNG ANH 5++ NĂM 2023 - CÔ TRẦN PHƯỢNG

Giáo viên: Cô Trần Phượng

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 55

Đề thi: 115

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 799,000 đ

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ TN THPT & ĐH MÔN ANH NĂM 2023 - CÓ VIDEO CHỮA - CÔ KIỀU THẮNG

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Chuyên đề: 2

Bài giảng: 25

Đề thi: 50

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 699,000 đ

[S3] - ĐỀ THI TN TPHT & ĐH CHÍNH THỨC TIẾNG ANH ĐẾN NĂM 2022 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Chuyên đề: 6

Đề thi: 22

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 199,000 đ

[S4] - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH TIẾNG ANH NĂM 2023 – CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Bài giảng: 1

Đề thi: 62

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 699,000 đ

[S4] - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH TIẾNG ANH NĂM 2023 – CÔ NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hà Phương

Bài giảng: 35

Đề thi: 34

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 699,000 đ

[S+] - NGỮ ÂM - TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP TRỌNG ĐIỂM TIẾNG ANH (CHƯƠNG TRÌNH SGK CHUẨN) NĂM 2023 - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 183

Đề thi: 48

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 399,000 đ

[S+] NGỮ PHÁP TRỌNG ĐIỂM LUYỆN THI TN THPT - NĂM 2023 - CÔ TRẦN PHƯỢNG

Giáo viên: Cô Trần Phượng

Chuyên đề: 20

Bài giảng: 21

Đề thi: 40

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 599,000 đ

[S+] - 8000 CÂU HỎI TIẾNG ANH CHỌN LỌC THEO DẠNG VÀ MỨC ĐỘ - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Chuyên đề: 11

Đề thi: 163

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 199,000 đ

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ TIẾNG ANH LỚP 12 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI)

Chuyên đề: 2

Đề thi: 43

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 199,000 đ

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ TIẾNG ANH LỚP 12 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (CHƯƠNG TRÌNH SGK CHUẨN)

Chuyên đề: 2

Đề thi: 39

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 199,000 đ

Ưu đãi

[S1] - HỌC TRỌN GÓI KIẾN THỨC NỀN TẢNG TIẾNG ANH 12 - CÔ HOÀNG XUÂN - NĂM 2023

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com