Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

A lot of pesticide residue can.........................................unwashed produce.

Choose the best answer for each question. 

Câu 142998: A lot of pesticide residue can.........................................unwashed produce.

A. find                                    

B. found                     

C. be finding 

D. be found

Câu hỏi : 142998
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhiều thuốc diệt côn trùng có thể được tìm thấy trong nông sản chưa rửa sạch.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com