`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

He will take the dog out for a walk as soon as he ______ dinner.

Choose the best answer to complete the following sentences.

Câu 195497: He will take the dog out for a walk as soon as he ______ dinner.

A. finish      

B. finishes 

C. will finish    

D. finishing

Câu hỏi : 195497
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Dùng thì tương lai diễn tả hành động trong tương lai và dùng thì hiện tại đơn để diễn tả hành động trong tương lai nhưng vẫn chưa xảy ra.

  Dịch câu: Anh ấy sẽ dắt chó đi dạo ngay khi anh ấy ăn xong bữa tối.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com