Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập nghiệm của phương trình \({z^4} + 2{z^2} - 3 = 0\) là:

Câu 210097: Tập nghiệm của phương trình \({z^4} + 2{z^2} - 3 = 0\) là:

A. \(\left\{ {1; - 1;3i; - 3i} \right\}\)

B. \(\left\{ {1; - 2;i; - i} \right\}\)

C. \(\left\{ {1; - 1;i\sqrt 3 ; - i\sqrt 3 } \right\}\)

D. \(\left\{ {1;3} \right\}\)

Câu hỏi : 210097
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{z^4} + 2{z^2} - 3 = 0 \Leftrightarrow \left( {{z^2} - 1} \right)\left( {{z^2} + 3} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}{z^2} - 1 = 0\\{z^2} + 3 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}{z^2} = 1\\{z^2} = - 3 = 3{i^2}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}z = \pm 1\\z = \pm i\sqrt 3 \end{array} \right.\end{array}\)

  Vậy tập nghiệm của phương trình là: \(\left\{ {1; - 1;i\sqrt 3 ; - i\sqrt 3 } \right\}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com