Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy các chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Câu 223839: Dãy các chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HCl, KCl, LiOH, H2S.

B. NaClO, HCl, CuCl2, Ba(OH)2.

C. HClO, HClO2, Na2SO4, NaOH.

D. KBr, KClO, HClO, KOH.

Câu hỏi : 223839

Phương pháp giải:

- Định nghĩa: Chất điện li mạnh là các chất khi hòa tan trong nước thì phần tan điện li hoàn toàn thành ion.


- Các chất điện li mạnh gồm: axit mạnh, bazo mạnh, hầu hết các muối.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A loại H2S

  C loại HClO, HClO2

  D loại HClO

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com