Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong Vật lí, công được hình thành khi một lực tác động vào một vật và gây ra sự dịch chuyển . Ví dụ như đi xe đạp. Một lực F(x) biến thiên , thay đổi, tác động vào một vật thể làm vật này dịch chuyển từ \(x =a\) đến \(x = b\) thì công sinh ra bởi lực này có thể tính theo công thức \({\rm{W}} = \int\limits_a^b {F(x)} dx\). Với thông tin trên, hãy tính công W sinh ra khi một lực \(F(x) = \sqrt {3x - 2} \)  tác động vào một vật thể làm vật này di chuyển từ \(x = 1\) đến \(x = 6\).

Câu 225589: Trong Vật lí, công được hình thành khi một lực tác động vào một vật và gây ra sự dịch chuyển . Ví dụ như đi xe đạp. Một lực F(x) biến thiên , thay đổi, tác động vào một vật thể làm vật này dịch chuyển từ \(x =a\) đến \(x = b\) thì công sinh ra bởi lực này có thể tính theo công thức \({\rm{W}} = \int\limits_a^b {F(x)} dx\). Với thông tin trên, hãy tính công W sinh ra khi một lực \(F(x) = \sqrt {3x - 2} \)  tác động vào một vật thể làm vật này di chuyển từ \(x = 1\) đến \(x = 6\).

A. \(W= 20\)                         

B. \(W= 12\)                               

C.  \(W= 18\)                           

D.    \(W = 14\)

Câu hỏi : 225589

Phương pháp giải:

Sử dụng đúng công thức trong đề bài.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công W sinh ra khi một lực \(F(x) = \sqrt {3x - 2} \)  tác động vào một vật thể làm vật này di chuyển từ x = 1 đến x = 6 là \({\rm{W}} = \int\limits_1^6 {\sqrt {3x - 2} } dx = 14\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com