Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

To overcome cultural differences in marriage needs ________.

Read the passage carefully and choose the correct answer.

When people plan to marry, they expect to find in their partner not only a lover but a friend also. They find a person with whom they can share their opinions, their emotions, thoughts and fears. In marriage we are looking for a partner who will be able to understand our values, our likes and dislikes.

If a man and a woman are born and raised in the same country, most likely they are familiar with the same songs, movies, jokes, books and life in general. They basically have the same roots. In the case of a western man and foreign woman family everything is more complicated and requires much more patience and understanding from both spouses. On one hand each of the partners has an opportunity to learn a great deal about the other's country, culture, traditions and life styles which can be very interesting. On the other hand it can be very disappointing if there is the inability to understand your partner's excitements and frustrations. For example, you are watching the television and suddenly you see a famous actor or singer, or other type of an artist whose name you have grown up with. Maybe this artist was an idol for your parents and the music of this artist was often played in your house when you were a child. Unfortunately you realize that your wife is unable to understand your feelings because she has no idea who this artist is. Her eyes are absolutely empty because she has never even heard the song before. You feel rather disappointed! Remember that your wife has the same situation with you. You do not know her country's songs, her country's famous actors, her books. She has her own memories and in actuality, for her, everything is much more difficult than it is for you. At least, you live in your own country where everybody can understand you. She lives in completely strange surroundings, where she has nobody to share her feelings with, except you.

Do some research and learn about your wife's country, culture and lifestyles. Talk with her, ask her questions, get to know what songs she likes, what movies and books are of interest to her. The Internet will give you a great opportunity to find anything! Tell her about your country's culture, let her listen to the music that you like, rent a movie for her that left you with great impression. Let her understand you better through the things that you like. Patience and time will help you to fight cultural differences.

Câu 267625: To overcome cultural differences in marriage needs ________.

A. patience and time                                                   

B. time and money

C. movies and music                                                   

D. books and the Internet

Câu hỏi : 267625

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Để khắc phục sự khác biệt về văn hóa trong nhu cầu hôn nhân ________.

  A. kiên nhẫn và thời gian

  B. thời gian và tiền bạc

  C. phim và nhạc

  D. sách và Internet

  Thông tin:

  Patience and time will help you to fight cultural differences.

  Tạm dịch:

  Kiên nhẫn và thời gian sẽ giúp bạn đánh lại sự khác biệt về văn hóa.

  Chú ý:

  Dịch đoạn văn:

  Khi mọi người có kế hoạch kết hôn, họ hy vọng sẽ tìm thấy bạn đời của họ không chỉ là một người yêu mà còn là một người bạn. Họ tìm thấy một người mà họ có thể chia sẻ ý kiến của họ, cảm xúc, suy nghĩ và nỗi sợ của họ. Trong hôn nhân, chúng ta đang tìm kiếm một bạn đời sẽ có thể hiểu được giá trị của chúng ta, thích và không thích.

  Nếu một người đàn ông và một người phụ nữ được sinh ra và lớn lên trong cùng một quốc gia, rất có thể họ đã quen thuộc với cùng một bài hát, phim, truyện cười, sách và cuộc sống nói chung. Về cơ bản họ có cùng nguồn gốc. Trong trường hợp của một người đàn ông phương Tây và gia đình người phụ nữ nước ngoài, mọi thứ phức tạp hơn và đòi hỏi sự kiên nhẫn và hiểu biết nhiều hơn từ cả hai vợ chồng. Một mặt mỗi người có cơ hội học hỏi rất nhiều về đất nước, văn hóa, truyền thống và phong cách sống của người khác, điều này có thể rất thú vị. Mặt khác, nó có thể rất đáng thất vọng nếu không có khả năng hiểu được sự thích thú và thất vọng của bạn đời của bạn. Ví dụ, bạn đang xem truyền hình và đột nhiên bạn thấy một diễn viên nổi tiếng hoặc ca sĩ, hoặc một nghệ sĩ nào đó người mà tên tuổi của họ lớn lên cùng bạn. Có lẽ nghệ sĩ này là một thần tượng của cha mẹ bạn và âm nhạc của nghệ sĩ này thường được mở trong nhà của bạn khi bạn còn nhỏ. Thật không may bạn nhận ra rằng vợ của bạn không thể hiểu cảm xúc của bạn bởi vì cô ấy không biết nghệ sĩ này là ai. Đôi mắt cô ấy hoàn toàn trống rỗng bởi vì cô ấy chưa bao giờ nghe bài hát trước đó. Bạn cảm thấy khá thất vọng! Hãy nhớ rằng vợ của bạn có cùng hoàn cảnh với bạn. Bạn không biết bài hát của đất nước cô ấy , diễn viên nổi tiếng của đất nước cô ấy, sách của cô ấy. Cô ấy có những kỷ niệm của riêng mình và trong thực tế, đối với cô ấy, mọi thứ khó khăn hơn nhiều so với bạn. Ít nhất, bạn sống ở đất nước của bạn, nơi mọi người có thể hiểu bạn. Cô ấy sống trong môi trường xung quanh hoàn toàn kỳ lạ, nơi cô ấy không có ai để chia sẻ cảm xúc của mình, ngoại trừ bạn.

  Làm một số nghiên cứu và tìm hiểu về đất nước, văn hóa và lối sống của vợ bạn. Nói chuyện với cô ấy, đặt câu hỏi của cô ấy, tìm hiểu những bài hát cô ấy thích, phim và sách nào mà cô ấy thích. Internet sẽ cung cấp cho bạn một cơ hội tuyệt vời để tìm thấy bất cứ điều gì! Nói với cô ấy về văn hóa của đất nước bạn, hãy để cô ấy nghe nhạc mà bạn thích, thuê một bộ phim cho cô ấy để lại cho bạn ấn tượng tuyệt vời. Hãy để cô ấy hiểu bạn hơn qua những điều bạn thích. Kiên nhẫn và thời gian sẽ giúp bạn đánh lại sự khác biệt về văn hóa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com