Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số \(y = \sqrt {2 + {{\sin }^3}x} \).

Câu 283181: Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số \(y = \sqrt {2 + {{\sin }^3}x} \).

A.  \(m =  - 1\).                            

B. \(m = 0\).                                

C.  \(m = 1\).                               

D.  \(m = \sqrt 2 \).

Câu hỏi : 283181

Phương pháp giải:

Tập giá trị của hàm \(y = \sin \,x\) là \(\left[ { - 1;1} \right]\).

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Ta có:\( - 1 \le \sin \,x \le 1 \Leftrightarrow  - 1 \le {\sin ^3}\,x \le 1 \Leftrightarrow 1 \le 2 + {\sin ^3}\,x \le 3 \Leftrightarrow 1 \le \sqrt {2 + {{\sin }^3}\,x}  \le \sqrt 3 \)

  Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \sqrt {2 + {{\sin }^3}x} \) là \(m = 1\), đạt được khi \(\sin \,x =  - 1\).

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Trà Trương 0104 tại sao m=1 , tính sao mà ra vậy ạ em xin chi tiết cách giải ạ
   Thích Trả lời 20/09/2020 22:02 Tỉ lệ đúng 47 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com