Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tố X có số khối là:

Câu 348992: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tố X có số khối là:

A. 26

B. 27

C. 28

D. 29

Câu hỏi : 348992

Phương pháp giải:

Từ đề bài lập hệ phương trình với chú ý trong nguyên tử số hạt proton bằng số electron.


Trong nguyên tử hạt mang điện gồm p và e, hạt không điện gồm n.


Giải hệ tìm số khối của nguyên tố X theo công thức A= Z + N

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số hạt proton (bằng số hạt electron) trong nguyên tử là Z, số hạt notron trong nguyên tử là N

  Ta có: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40 suy ra 2Z + N= 40

  Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt nên 2Z – N= 12

  Giải hệ trên ta có: Z= 13 và N= 14

  Vậy số khối của X là A= Z + N= 13 + 14= 27.

  Đáp án B

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com