Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của \(m\) để phương trình \(\cos 2x + \sin x + m = 0\) có nghiệm \(x \in \left[ { - \dfrac{\pi }{6};\dfrac{\pi }{4}} \right]\).

Câu 353133: Có bao nhiêu giá trị nguyên của \(m\) để phương trình \(\cos 2x + \sin x + m = 0\) có nghiệm \(x \in \left[ { - \dfrac{\pi }{6};\dfrac{\pi }{4}} \right]\).

A. \(2\)

B. \(1\)

C. \(0\)

D. \(3\)

Câu hỏi : 353133

Phương pháp giải:

- Sử dụng công thức nhân đôi \(\cos 2x = 1 - 2{\sin ^2}x\), đưa phương trình về dạng phương trình bậc hai đối với hàm số \(\sin x\).


- Đặt \(t = \sin x\), với \(x \in \left[ { - \dfrac{\pi }{6};\dfrac{\pi }{4}} \right]\)thì \(t \in \left[ { - \dfrac{1}{2};\dfrac{{\sqrt 2 }}{2}} \right]\).


- Cô lập \(m\), lập BBT.

 • Đáp án : A
  (24) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  +) \(\cos 2x + \sin x + m = 0 \Leftrightarrow 1 - 2{\sin ^2}x + \sin x + m = 0 \Leftrightarrow 2{\sin ^2}x - \sin x - m - 1 = 0\).

  +) Đặt \(t = \sin x\), với \(x \in \left[ { - \dfrac{\pi }{6};\dfrac{\pi }{4}} \right]\)thì \(t \in \left[ { - \dfrac{1}{2};\dfrac{{\sqrt 2 }}{2}} \right]\).

  +) Phương trình: \(2{t^2} - t - m - 1 = 0 \Leftrightarrow 2{t^2} - t - 1 = m\,\,\left( * \right)\) có nghiệm \(t \in \left[ { - \dfrac{1}{2};\dfrac{{\sqrt 2 }}{2}} \right]\).

  +) Xét hàm số \(f\left( t \right) = 2{t^2} - t - 1\) ta có BBT như sau:

  Từ BBT suy ra với \(t \in \left[ { - \dfrac{1}{2};\dfrac{{\sqrt 2 }}{2}} \right]\) thì \(f\left( t \right) \in \left[ { - \dfrac{9}{8};0} \right]\), nên phương trình (*) có nghiệm \(t \in \left[ { - \dfrac{1}{2};\dfrac{{\sqrt 2 }}{2}} \right]\) khi và chỉ khi \(m \in \left[ { - \dfrac{9}{8};0} \right]\).

  Kết hợp điều kiện \(m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \left\{ { - 1;0} \right\}\). Vậy có 2 giá trị \(m\) thỏa mãn yêu cầu bài toán.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com