Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số nghiệm của phương trình sau \(\sqrt {4x + 5}  + \sqrt {x - 1}  = \sqrt {4{x^2} + 9}  + x\)

Câu 355446: Tìm số nghiệm của phương trình sau \(\sqrt {4x + 5}  + \sqrt {x - 1}  = \sqrt {4{x^2} + 9}  + x\)

A. 1 nghiệm duy nhất                  

B. 2 nghiệm         

C. 3 nghiệm         

D. Vô nghiệm

Câu hỏi : 355446

Phương pháp giải:

- Nếu hàm số \(f\left( x \right)\) đồng biến (nghịch biến) trên \(\left( {a;b} \right)\) thì pt \(f\left( x \right) = 0\)có tối đa 1 nghiệm trên \(\left( {a;b} \right)\)  (Nhẩm nghiệm, chứng minh nghiệm duy nhất).
- Nếu hàm số \(f\left( x \right)\) đồng biến (nghịch biến) trên \(\left( {a;b} \right)\), có \(u,v \in \left( {a;b} \right);f\left( u \right) = f\left( v \right)\) thì \(u = v.\)

 • Đáp án : D
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  ĐKXĐ: \(x \ge 1\).

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\,\sqrt {4x + 5}  + \sqrt {x - 1}  = \sqrt {4{x^2} + 9}  + x\\ \Leftrightarrow \sqrt {4x + 5}  + \sqrt {x - 1}  = \sqrt {4\left( {{x^2} + 1} \right) + 5}  + \sqrt {{x^2} + 1 - 1} \,\,\,\,\left( {do\,\,x > 0 \Rightarrow \sqrt {{x^2}}  = x} \right)\end{array}\)

  Đặt \({x^2} + 1 = t,\,\,\,t \ge 1 \Rightarrow {x^2} = t - 1\)  phương trình trở thành:

  \(\sqrt {4x + 5}  + \sqrt {x - 1}  = \sqrt {4t + 5}  + \sqrt {t - 1}  \Leftrightarrow f\left( x \right) = f\left( t \right)\,\,\,\left( * \right)\)

  Xét hàm số đặc trưng \(f\left( u \right) = \sqrt {4u - 5}  + \sqrt {u - 1} \)  ta có:

  Với  \(1 \le {u_1} < {u_2}\) ta có:

  \(\begin{array}{l}f\left( {{u_2}} \right) - f\left( {{u_1}} \right) = \sqrt {4{u_2} - 5}  + \sqrt {{u_2} - 1}  - \sqrt {4{u_1} - 5}  - \sqrt {{u_1} - 1} \\ = \left( {\sqrt {4{u_2} - 5}  - \sqrt {4{u_1} - 5} } \right) + \left( {\sqrt {{u_2} - 1}  - \sqrt {{u_1} - 1} } \right) > 0\,\,\,\,do\,\,{u_2} > {u_1}\end{array}\)

  \( \Rightarrow \) Hàm số \(y = f\left( u \right)\) là hàm đồng biến \( \Rightarrow y = f\left( x \right),\,\,y = f\left( t \right)\) cũng là các hàm số đồng biến trên tập xác định của các hàm số.

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \left( * \right) \Leftrightarrow x = t \Leftrightarrow x = {x^2} + 1 \Leftrightarrow {x^2} - x + 1 = 0\\ \Leftrightarrow {\left( {x - \frac{1}{2}} \right)^2} + \frac{3}{4} = 0\,\,\,\left( {vo\,\,\,nghiem} \right).\end{array}\)

  Chọn  D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com