Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

Câu 357811: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A. \(y = \sin 2x + 1\)

B. \(y = \sin x.\cos 2x\)

C. \(y = \sin x.\sin 3x\)

D. \(y = \sin 2x + \sin x\)

Câu hỏi : 357811

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = f\left( x \right)\) được gọi là chẵn trên \(D\) nếu với \(x \in D\) thì \( - x \in D\) và \(f\left( { - x} \right) = f\left( x \right)\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A: TXĐ: \(D = \mathbb{R}\).

  Có \(f\left( { - x} \right) = sin\left( { - 2x} \right) + 1 =  - \sin 2x + 1 \ne f\left( x \right)\) nên hàm số này không chẵn không lẻ.

  Đáp án B: TXĐ: \(D = \mathbb{R}\).

  Có \(f\left( { - x} \right) = \sin \left( { - x} \right).\cos \left( { - 2x} \right) =  - \sin x.\cos 2x =  - f\left( x \right)\) nên hàm số này lẻ.

  Đáp án C: TXĐ: \(D = \mathbb{R}\).

  Có \(f\left( { - x} \right) = \sin \left( { - x} \right).\sin \left( { - 3x} \right) = \left( { - \sin x} \right).\left( { - \sin 3x} \right) = \sin x.\sin 3x = f\left( x \right)\) nên hàm số này chẵn.

  Đáp án D: TXĐ: \(D = \mathbb{R}\).

  Có \(f\left( { - x} \right) = \sin \left( { - 2x} \right) + \sin \left( { - x} \right) =  - \sin 2x - \sin x =  - \left( {\sin 2x + \sin x} \right) =  - f\left( x \right)\) nên hàm số này lẻ.

  Vậy có hai đáp án đúng là A và C.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com