Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 nam và 4 nữ ngồi vào 8 ghế ngồi được bố trí quanh một bàn tròn sao cho không có người cùng giới ngồi cạnh nhau?

Câu 361112: Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 nam và 4 nữ ngồi vào 8 ghế ngồi được bố trí quanh một bàn tròn sao cho không có người cùng giới ngồi cạnh nhau?

A. 7!

B. 8!

C. 576

D. 144

Câu hỏi : 361112

Phương pháp giải:

Đánh số ghế lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cố định 1 người nam ngồi ở ghế số 1. Xếp những người còn lại vào ghế.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để người cùng giới không ngồi gần nhau, ta phải xếp họ ngồi so le trong.

  Đánh số ghế lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

  Cố định 1 người nam ngồi ở ghế số 1.

  Xếp 3 người nam còn lại vào các ghế 3, 5, 7 có  cách xếp.

  Xếp 4 người nữ vào các ghê số 2, 4, 6, 8 có \(4! = 24\) cách xếp.

  Áp dụng quy tắc nhân ta có  cách.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com