Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x + 6 - \sqrt {{x^2} + x + 2} }}{{{x^2} - x - 6}}\) .

Câu 361658: Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x + 6 - \sqrt {{x^2} + x + 2} }}{{{x^2} - x - 6}}\) .

A. \(x =  - 3;x = 2\)

B. \(x = 3\)

C. \(x = 3;x =  - 2\)

D. \(x =  - 3\)

Câu hỏi : 361658
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét mẫu \( = 0\, \Leftrightarrow {x^2} - x - 6 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 3\\x =  - 2\end{array} \right.\)

  Xét tử \( = 0 \Leftrightarrow 2x + 6 - \sqrt {{x^2} + x + 2}  = 0\)

  + Thay \(x = 3\) vào tử \( \Rightarrow \) Tử = \(12 - \sqrt {14}  \ne 0\) \( \Rightarrow \)Không trùng nghiệm (Thỏa mãn)

  + Thay \(x =  - 2\) vào tử \( \Rightarrow \) Tử = 0 \( \Rightarrow \)Trùng nghiệm (Loại)

  Vậy chỉ có 1 TCĐ.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com